معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- آیین نامه ها و مقررات
قوانین پرداخت شهریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/17 | 
جدول قوانین پرداخت شهریه مقطع کارشناسی  (جدید) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://khu.ac.ir/find-76.23211.53222.fa.html
برگشت به اصل مطلب