قابل توجه دانشجویان بدهکار تمامی مقاطع تحصیلی

قابل توجه دانشجویان بدهکار تمامی مقاطع تحصیلی

دانشجویانی که بدهی شهریه دارند، تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند که بدهی خود را از طریق سیستم گلستان پرداخت نمایند. در صورت داشتن بدهی، از انتخاب واحد ترم آینده جلوگیری خواهد شد.