نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخواست معافيت تحصيلی دانشجويي

جهت درخواست معافيت تحصيلی دانشجويي  :
 
 پس از ورود به سیستم گلستان در قسمت پذیرش غیر حضوی ، در پنجره مراحل پذیرش ، اطلاعاتی که در زیر مشخص شده است را باید با دقت خاص تکمیل کنند تا فرم نظام وظیفه بدون اشکال تهیه شود
 

و این به معنای عدم تکمیل سایر قسمتها نیست. ( مطابق نمونه ذیل )

 و در قسمت مشخصات دیپلم و پیش دانشگاهی نوع پیش دانشگاهی ( ریاضی ـ تجربی ـ انسانی ـ هنر) مشخص شود .

 
تاریخ اخذ پیش دانشگاهی: در مدرک پیش دانشگاهی تاریخ به صورت روز و ماه و سال نوشته نشده که برای این تبدیل طبق نمونه های زیر باید اقدام کنند .
 
 
نیمسال دوم 96 -95                                         96/3/31
 
نیمســـال دوم (خردادماه)      93-92                     93/3/31
 
 نیمسال تابستانی ( تیر ماه )  93-92                        93/4/31
 
نیمســــال شهریور             93-92                       93/6/31
 
نیمســــال اول                  93-92                        92/10/30
 
نیمســـال دوم                   92-91                         92/3/31
 
شیوه اخذ پیش دانشگاهی ( یکی از دو مورد انتخاب شود ) :
 
1-     حضوری
 
2-       غیرحضوری(مخصوص افرادی که در مراکز بزرگسالان یا آموزش از راه دور مدرک پیش دانشگاهی را اخذ نموده اند می باشد)

 

ـ ردیف اول تعیین وضعیت نظام وظیفه ـ چنانچه دانشجو کارت معافیت یا کارت پایان خدمت دارد یا در حال خدمت می باشد گزینهء مربوطه را انتخاب نموده و سایر دانشجویان گزینه (مشمول) را انتخاب کنند در غیر اینصورت امکان صدور درخواست معافیت تحصیلی نخواهد بود.
 
 ردیف سوم ـ اطلاعات دانشجوـ قسمت اول ـ را انتخاب نموده و اطلاعات مربوط به ( نام و نام خانوادگی ـ فرزند ـ کدملی ـ متولد ( روز ـ ماه ـ سال) با دقت تکمیل نمایند.

 

ردیف 14 ـچاپ برگه درخواست معافیت تحصیلی :
 
در صورتیکه وضعیت نظام وظیفه دانشجو یکی از موارد مشمول و یا ترخیص حین خدمت می باشد لازم است این فرم را در یک نسخه ( مانند نمونه ذیل ) چــاپ کـرده و پـس از بـررسی صـحـت و سقـم مشـخـصـات  در زمـــان
 
مـراجـعـه بـه دانشگاه جهت ثبت نام همـراه مدارک ذیل  :
 
 1- کپی شناسنامه و کارت ملی              2- دو قطعه عکس 
 3-  کپی مدرک پیش دانشگاهی ( همانطور که در بند 3 توضیحات گواهی موقت پیش دانشگاهی آمده بر اساس مفاد نامه شماره 8/2018/120 مورخ 13/5/1381 دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش جهت ارائه گواهی موقت به حوزه های نظام وظیفه ، تأييد اداره آموزش و پرورش مربوط ضروری میباشد .) مستدعی است به این نکته توجه نمایید و حتماً مدرک پیش دانشگاهی را مهمور به مهر رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه مربوطه بنمایید .
 
 
به آقای زند مسـئـول نـظـام وظـیـفـه جهت تحويل مدارک مراجعه و در صورتیکه وضـعـيـت نظـام وظـيـفـه  داوطلب معافـيـت يا پـايـان خـدمــت بـاشد نیاز به چاپ بـرگه درخواسـت معافـيـت تحصـيـلـی نمی بـاشـد و بـاید اصل کارت معافيت يا پايان خدمت را بهمراه کپی آن تهيه نموده جهت طی سـایــر  مـراحـل ، تحویـل آقای زند مسـئـول نـظـام وظـیـفـه نـمـایــيـــد .