نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام ورودی جدید

قابل توجه دانشجويان جديدالورود مقطع كارشناسي سال 1394 دانشگاه خوارزمي
 
ضمن تبريك به مناسبت قبولي در اين دانشگاه جهت ثبت نام طبق موارد زير اقدام فرماييد:
 
1ـ ثبت نام غير حضوري از تاريخ دوشنبه 23/6/94 لغايت 27/6/94
دانشجويان مي بايست قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه نسبت به انجام پذيرش غير حضوري  از طريق سيستم آموزشي گلستان اقدام نمايند (انجام مراحل ثبت نام غيرحضوري الزاميست)
*توجه دانشجويان پسر نحوه تكميل اطلاعات نظام وظيفه را از طريق لينك زير مطالعه نمايند مشاهده اين لينك براي دانشجويان پسر تحت هر شرايطي (داراي معافيت ؛ پايان خدمت ، معافيت تحصيلي و ... ) لازم است.
 
براي ثبت نام غيرحضوري لازم است از طريق لينك زير:
Golestan.khu.ac.ir
وارد سيستم جامع آموزشي گلستان شويد و با استفاده از:
 
پذيرفته شدگان محترم نيمسال اول 95-94
شناسه كاربري: شماره داوطلبي + 941+ khu
گذر واژه: كدملي ( در صورت عدم وجود كد ملي شماره شناسنامه)
 
(بعنوان مثال: چنانچه شماره داوطلبي شما 123456 و كدملي شما 0123456789 باشدبراي ورود بايد از شناسه و گذر واژه زير استفاده كنيد:
شناسه كاربري: 941123456 khu
گذر واژه: 0123456789)
پذيرفته شدگان محترم نيمسال دوم 95-94
شناسه كاربري: شماره داوطلبي + 942 + khu
گذر واژه: كدملي ( در صورت عدم وجود كد ملي شماره شناسنامه)
(بعنوان مثال: چنانچه شماره داوطلبي شما 123456 و كدملي شما 0123456789 باشدبراي ورود بايد از شناسه و گذر واژه زير استفاده كنيد:
شناسه كاربري: 942123456 khu
گذر واژه: 0123456789)
بعد از ورود به سيستم از منويآموزش ـ دانشجو ـ پذيرش غيرحضوري دانشجويان ـ پذيرش غيرحضوري دانشجويان جديدالورود
وارد شده و براي ادامه كار ، لينك راهنماي كامل ثبت نام الكترونيكي در زير را ملاحظه فرماييد.
توجه: در لينك ارسال فايل مدارك ، حجم فايل هر مدرك ، 150 كيلو بايت يا كمترو با پسوند JPG يا GIF  باشد.
 
 
 
لينك: راهنماي كامل ثبت نام الكترونيكي
 
دانشجويان محترم ، بعد از مراجعه به دانشكده و تشكيل پرونده نهايي توسط كارشناس آموزش
شناسه كاربري: شماره دانشجويي
گذر واژه: كدملي خواهد شد
گذر واژه براي دانشجويان خارجي شماره گذرنامه مي باشد.
2. ثبت نام حضوري

دانشجويان محترم طبق جدول زير از ساعت 30/8 صبح به دانشگاه خوارزمي واقع در كرج . خيابان شهيد بهشتي . حصارك . ميدان دانشگاه مراجعه فرمايند.

 
روز و تاريخ ثبت نام
ترتيب حرف اول نام خانوادگي
28/6/94
الف ـ ب ـ پ ـ ت ـ ث ـ ج ـ چ
29/6/94
ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س
30/6/94
ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك
31/6/94
گ ـ ل ـ م ـ ن ـ و ـ ه ـ ي
 
1-    رشته هاي علوم اقتصادي كه محل تحصيل آنها تهران است طبق جدول فوق از ساعت 30/8 صبح به دانشگاه واقع در تهران . دروازه دولت . خيابان شهيد مفتح . دانشگاه خوارزمي مراجعه نمايند.
 
 
مدارك لازم جهت ثبت نام دانشجويان جديدالورود
 
1-     عكس پرسنلي 7 قطعه
2-    مدرك نظام وظيفه (برادران)
3-    فتوكپي و رسيد پستي دريافت تاييديه پيش دانشگاهي (فقط پيش دانشگاهي)
*براي درخواست تاييديه پيش دانشگاهي به اداره پست (درسراسر كشور) مراجعه و رسيد پستي را پس از تهيه كپي از آن به دانشگاه تحويل نمايند*
آدرس دانشگاه در كرج: خيابان شهيد بهشتي . ميدان دانشگاه . دانشگاه خوارزمي . كدپستي 37551-31979
آدرس دانشگاه در تهران: خيابان شهيد مفتح نرسيده به خيابان انقلاب . شماره 43 . دانشگاه خوارزمي . كدپستي 14911-15719
4- اصل يا گواهي موقت مدرك پيش دانشگاهي و كپي از آن آقايان در صورتي كه مدرك موقت پيش دانشگاهي داشته باشند بايستي مهر آموزش و پرورش داشته باشد.
5-    اصل يا گواهي مدرك ديپلم متوسطه و كپي از آن
6-    اصل و كپي ريزنمرات ديپلم و پيش دانشگاهي و كپي از آن
7-    اصل شناسنامه و كپي ازتمام صفحات
8-    اصل كارت ملي و كپي پشت و رو
9-    كپي فرمهاي شماره 4 و 5 و تعهدنامه كه در سايت موجود مي باشد.
10ـ واريز مبلغ 000/100 ريال جهت صدور كارت دانشجويي بصورت الكترونيكي در سايت مربوطه
(براي اينكار از طريق سيستم گلستان ، داوطلب وارد منوي « پرداخت الكترونيكي شده » و با استفاده از كارتهاي عضو شتابي كه داراي رمز دوم باشند نسبت به پرداخت مبلغ فوق اقدام نمايند.)
                               

قابل توجه داوطلبین گرامی: در فرایند پذیرش غیرحضوری داوطلبان؛ درمرحله ارسال تایید مدارک پرونده دانشجو در بخشر ارسال اصل کارت ملی؛ داوطلبانی که فاقد کارت ملی می باشند می توانند اسکن شناسنامه را انجام دهند.

 اداره کل خدمات آموزشی