نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94

 

دانشگاه خوارزمي

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94

 
موضوع
نيمسال دوم
پيش ثبت نام
 

18-15 آذر ماه

(ارزشيابي نيمسال اول 95-94)

انتخاب واحد
 

8-5 بهمن ماه 94

انتخاب واحد با تأخير

10-9 بهمن ماه 94

شروع كلاسها

1394/11/10

حذف و اضافه ( دو درس )
(ويژه كارشناسي)

21-17 بهمن ماه 1394

 
حذف اضطراري ( تكدرس ) موضوع ماده 18
(ويژه كارشناسي)

15-11 ارديبهشت ماه 1395

 
ارزشيابي نيمسال اول و پيش ثبت نام نيمسال دوم 95-94

هفته سوم و چهارم ارديبهشت ماه

پايان كلاسها

12 خرداد ماه 1395

امتحانات

17 خرداد ماه لغايت 30 خرداد ماه 1395