نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

دانشگاه خوارزمي

تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

 

موضوع

نيمسال اول

پيش ثبت نام

30-26 ارديبهشت ماه 94

(23-13 ) ارزشيابي نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93

انتخاب واحد

17-14 شهريور ماه 1394

انتخاب واحد با تأخير

19-18 شهريور ماه 1394

شروع كلاسها

1394/6/21

حذف و اضافه ( دو درس )

(ويژه كارشناسي)

28 شهريور ماه تا اول مهر ماه 1394

 

حذف اضطراري ( تك درس ) موضوع ماده 18

(ويژه كارشناسي)

10-7 آذر ماه 1394

 

ارزشيابي نيمسال اول و پيش ثبت نام نيمسال دوم 95-94

18-15 آذر ماه

پايان كلاسها

9 دي ماه 1394

امتحانات

14 دي ماه لغايت 27 دي ماه 1394