بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی و سومین دوره جشنواره بین المللی کتاب سال دانشجویان فارسی نویس

بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی و سومین دوره جشنواره بین المللی کتاب سال دانشجویان فارسی نویس به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در سال جاری برگزار می شود.

سومین دوره کتاب سال دانشجویان فارسی نویس ویژه دانشجویان خارجی است که در ایران یا خارج از کشور مشغول تحصیل هستند و تالیفاتی را به زبان فارسی داشته اند. همچنین دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند و تالیفاتی را به زبان فارسی داشته اند. همچنین دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند و در مدت دانشجویی خود کتابی را به زبان فارسی تالیف کرده اند، می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

لازم به ذکر است، مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا 15 تیر ماه سال جاری است.