نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه دفتر نظارت و ارزشیابی آموزشی

 

 

فایل های مرتبط با تدریس مدرسین کارگاه آموزشی دانش افزایی و معرفت افزایی شهریور سال 95(دریافت فایل فشرده)

فایل های مرتبط با تدریس مدرسین کارگاه آموزشی دانش افزایی و معرفت افزایی شهریور سال 96(دریافت فایل فشرده1) (دریافت فایل فشرده 2) (دریافت فایل 3)