مهلت ثبت نام در سامانه پیش ثبت نام مصاحبه دکتری سال 1396 به پایان رسید.

سامانه پیش ثبت نام مصاحبه دکتری سال 97-96 دانشگاه خوارزمی

 

متقاضیان محترم، فرم زیر جهت ثبت نام شما در مصاحبه دکتری 97-96 دانشگاه خوارزمی تنظیم گردیده است. مهلت ثبت نام در این سامانه تا تاریخ 1396/4/2 تمدید شد.

* به اطلاع داوطلبان ورود به دوره دکتری بررسی مسائل اجتماعی دانشگاه خوارزمی می رساند، به دلیل محدودیت زمانی برای اعلام نتایج، آزمون کتبی مورخ 1396/4/7 برگزار نمی گردد و داوطلبان براساس برنامه اعلام شده قبلی فقط برای شرکت در مصاحبه، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 20 و 21 تیر ماه 1396 به دانشگاه مراجعه نمایند.

قابل ذکر است متقاضی در صورت درخواست مجدد رشته گرایش و یا دوره، بایستی مراحل ثبت نام را مجدد و به تفکیک انجام دهد. همچنین متقاضی بایستی مبلغ قابل ذکر را مجدد پرداخت و فیش پرداختی جدید را بارگذاری نماید.

* قابل توجه متقاضیان محترم مصاحبه دکتری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، اين دانشکده فقط روزهای سه شنبه مورخ  1396/4/13 و شنبه مورخ  1396/4/17  را جهت مصاحبه در نظر گرفته است.

* قابل توجه متقاضیان محترم مصاحبه دکتری در رشته روابط بين الملل، تاریخ آزمون کتبی به 11 تيرماه 96 تغییر یافت.

اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشگاه خوارزمی سال 97-96

اصلاحیه جدید فایل تاریخ مصاحبه دکتری (دوره های روزانه)

تاریخ مصاحبه متقاضیان محترم در رشته مهندسی عمران-سازه و مهندسی عمران-خاک و پی به تاریخ 1396/4/15 تغییر یافت.

اصلاحیه دوم فایل تاریخ مصاحبه دکتری (دوره های پردیس)

فرم شماره (1)