سامانه پیش ثبت نام مصاحبه دکتری سال 97-96 دانشگاه خوارزمی

 

متقاضیان محترم، فرم زیر جهت ثبت نام شما در مصاحبه دکتری 97-96 دانشگاه خوارزمی تنظیم گردیده است. قابل ذکر است مهلت ثبت نام متقاضیان محترم در این سامانه  تا تاریخ 1396/8/28 می باشد.

 

قابل ذکر است متقاضی در صورت درخواست مجدد رشته گرایش و یا دوره، بایستی مراحل ثبت نام را مجدد و به تفکیک انجام دهد.

فرم شماره 1 (دانلود فایل pdf )  (دانلود فایل Word)

اطلاعیه ثبت نام معرفی شدگان مصاحبه دکتری (فایل اصلاحیه دوم)

فرم تعهد نامه

فرم پیش ثبت نام مصاحبه دکتری فرم پیش ثبت نام مصاحبه دکتری

Text to Identify