اعضای هیئت ممیزه

رییس هیئت ممیزه: دکتر محمدعلی سبحان اللهی

دبیر هیئت ممیزه:  دکتر جعفر کیوانی قمصری

دکتر محمد رحیمیان (راه و ساختمان – استاد)

دکتر ناصر سلطانی (مکانیک – استاد)

دکتر علی رضا مدقالچی (ریاضی - استاد)

دکتر غلامرضا اسلامپور( شیمی- استاد)

دکتر حسن مهدیان (فیزیک- استاد)

دکتر حامد صدقی (ادبیات فارسی - استاد)

دکتر سید حسین سراج زاده (جامعه شناسی - دانشیار)

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم (مدیریت آموزشی - استاد)

دکتر بهلول علیجانی ( جغرافیا - استاد)

دکتر علیرضا مرادی (روانشناسی بالینی - استاد)

دکتر سید محمود فاطمی عقدا ( زمین شناسی - دانشیار)

دکتر جمشید شنبه زاده ( مهندسی کامپیوتر - دانشیار)

دکتر عباس بهرام ( تربیت بدنی - دانشیار)

دکتر حبیب اله عباسی ( ادبیات فارسی - استاد)

دکتر شهربانو عریان (زیست شناسی - استاد)